Gradering Gup

Gradering Gult bälte

Förberedelsetid: minimum 12 träningspass under minst 1 ½ månads träning.


Fysiskt prov 1


a) Grundtekniker från Taegeuk Il Jang (poomse 1)
b) Sajoo chireugi / Makki: rörelseövning i fyra riktningar med kombinerad hand / armtekniker.

Fysiskt prov 2
a) Sebon Kyoroogi: 3 – stegs sparring (3 olika) (gäller ej barn under 10 år)

b) Chagi (sparkar): Ap Chagi (framåt-spark), Dollyo Chagi (rundspark), Bit Chagi (Låg rundspark, vristspark most väst) 
c) Cheokki Daeryon: fot-sparring (1 ½ minut utan kontakt genom att använda fötter och ben)


Teoretiskt prov
a) Terminologin av de tekniker som förevisats i fysiskt prov 1 och 2.
b) Taekwondoeden


Övrigt
a) Kunna knyta bältet på ett korrekt sätt (gäller ej barn under 10 år)
b) Kunna förklara hur man står när man ställer upp samt varför (gäller ej barn under 10 år)


Ställningar (Seogi)

 • Ap seogi - "gångställning, kort framställning"
 • Ap kobi seogi - "lång/djup framställning"
 • Chuchum seogi - Ridande ställning
 • Kyorugi seogi - Kampställning


Blockeringar (Makki)

 • Area makki - "låg blockering"
 • Momtong makki - "mitten blockering"
 • Olgul makki - "hög blockering"


Sparkar och slag (Chagi + Jireugi)

 • Jireugi - "slag"
 • Are Jireugi - "lågt slag"
 • Momtong Jireugi - "mitten slag"
 • Olgul jireugi - "högt slag"

 • Chagi - "spark"
 • Dollyo Chagi - "rund spark"
 • Bit/bandal chagi - "låg rund spark"
 • Ap chagi - "Fram spark"
 • Dwit-chagi - "Bak spark (hästspark)"


Taekwondoeden

Jag ska iaktta grundsatserna för Taekwondo

Jag skall respektera instruktörer och alla seniorer

Jag skall aldrig missbruka Taekwondo

Jag skall bli en förkämpe för frihet och rättvisa

Jag skall bygga en fredligare värld

Gradering Grönt bälte

Examen till Grönt bälte 8 Gup


Förberedelsetid:minimum 24 träningspass under minst 3 månads träning efter godkänt prov till 9:e Gup


Fysiskt prov 1
a) Taegeuk Il Jang (poomse 1)
b)Sajoo chireugi / Makki: rörelseövning i fyra riktningar med kombinerad hand / arm och fottekniker.


Fysiskt prov 2
a) Sebon Kyoroogi: 3-stegs sparring (8 olika)
b) Chayoo Daeryon: fri sparring (1 ½ minut utan kontakt)
c) Ban Chayoo Daeryon: semi-fri sparring (1 ½ minut med olika spark och slagtekniker på slagkudde/spade


Teoretiskt prov Terminologin av de tekniker som förevisats i fysiskt prov 1 och 2.

Allt från tidigare graderingar


Nya Ställningar

 • Moa Seogi – ”buga ställning”
 • Naranhi Seogi – ”Redo ställning"

Nya Anfallstekniker

 • Mireo chagi - "puttande spark"
 • Naeryo chagi - "Yx-spark"

Gradering Grönt bälte med blått streck

Examen till grönt bälte med blått streck 7 Gup


Förberedelsetid:minimum 24 träningspass under minst 3 månads träning efter godkänt prov till 8:e Gup


Fysiskt prov 1
a) Taegeuk Il Jang (poomse 1)
b) Taegeuk Ee Jang (poomse 2)

Fysiskt prov 2
a) Sebon Kyoroogi: 3-stegs sparring (10 olika)
b) Eebon Daeryon: 2-stegs sparring (2 olika)
c) Ban Chayoo Daeryon: semi-fri sparring (1 ½ minut med olika spark och slagtekniker på slagkudde som flyttas runt


Teoretiskt prov Terminologin av de tekniker och ställningar som förevisats i fysiskt prov 1 och 2.


Allt från tidigare graderingar

Gradering Blått bälte

Examen till blått bälte 6 gup

Förberedelsetid:minimum 24 träningspass under minst 3 månads träning efter godkänt prov till 6:e Gup


Fysiskt prov 1
a) Taegeuk Sam Jang (poomse 3)
b) Taeguk Il eller Ee Jang (poomse 1 eller 2) som väljs av examinatören


Fysiskt prov 2
a) Eebon Daeryon: 2-stegs sparring (6 olika)
b) Ban Chayoo Daeryon: semi-fri sparring (1 ½ minut med olika spark och slagtekniker på slagkudde som flyttas runt
c) Kyoroogi: tävlings sparring (1 ½ minut i enlighet med tävlingsreglerna dock utan kontakt på huvud och utan full kontakt på kroppen.


Teoretiskt prov Terminologin av de tekniker och ställningar som förevisats i fysiskt prov 1 och 2 samt kännedom om grundläggande tävlingsregler.

Allt från tidigare graderingar


Nya Ställningar

 • Dwit kobi - "bakåt lutande ställning"

Nya blockeringar

 • Sonnal Bakkat Makki - "Knivhandsblockering inifrån och ut"

Nya Anfallstekniker

 • Sonnal mokchigi - "knivhand mot halsen"

Gradering Blått bälte med rött streck

Examen till blått bälte med ett rött streck 5 gup

Förberedelsetid:minimum 24 träningspass under minst 3 månads träning efter godkänt prov till 6:e Gup


Fysiskt prov 1
a) Taegeuk Sah Jang (poomse 4)
d) Poomse 1 till 3 efter eget val
c) Poomse 1 till 3 som väljs av examinatören


Fysiskt prov 2
a) Eebon Daeryon: 2-stegs sparring (10 olika)
b) Han Bon Kyoroogi: 1-stegs sparring (5 olika)
c) Kyoroogi: tävlings sparring (1 ½ minut i enlighet med tävlingsreglerna dock utan kontakt på huvud och utan full kontakt på kroppen.


Teoretiskt prov Terminologin av de tekniker och ställningar som förevisats i fysiskt prov 1 och 2 samt utökad kännedom om tävlingsregler.


Allt från tidigare graderingar


  Nya Blockeringar

  • Sonnal montongmakki - "Knivhandsblockering"


  Nya fot & handtekniker

   • Pyonsonkeut Sewotzireugi - "Knivhandsanfall rak stöt med öppen hand"
   • Jebipoom mokchigi - "Knivhandsanfall från sidan med knivhandsblockering över huvudet"
   • Deungjumeok apchigi - "Backfist anfall mot hakan"

   Gradering Rött bälte

   Examen till Rött Bälte 4 gup

   Förberedelsetid:minimum 36 träningspass under minst 4½ månads träning efter godkänt prov till 5:e Gup


   Fysiskt prov 1
   a) Taegeuk Oh Jang (poomse 5)
   d) Poomse 1 till 4 efter eget val
   c) Poomse 1 till 4 som väljs av examinatören


   Fysiskt prov 2
   a) Eebon Daeryon: 2-stegs sparring (10 olika)
   b) Han Bon Kyoroogi: 1-stegs sparring (5 olika)
   c) Kyoroogi: tävlings sparring (1 ½ minut i enlighet med tävlingsreglerna dock utan kontakt på huvud och utan full kontakt på kroppen.


   Teoretiskt prov Terminologin av de tekniker och ställningar som förevisats i fysiskt prov 1 och 2 samt utökad kännedom om tävlingsregler.


   Allt från tidigare graderingar


    Nya ställningar

    • Wen Seogi – ”vänster ställning”
    • Oren Seogi – ”höger ställning”
    • Dwit koaseogi – ” avslutnings ställning Oh-Jang”


    Nya fot & handtekniker

     • Mejumeok naeryochigi – ”Hammarslag från ovan”
     • Palkup dollyochigi – ”Armbåge mot ansiktet”
     • Palkup pyojeokchigi – ”Armbåge mot solarplexus”

     Gradering Rött bälte med 1 svart streck

     Examen till Rött Bälte  med 1 svart streck 3 gup

     Förberedelsetid:minimum 36 träningspass under minst 4½ månads träning efter godkänt prov till 5:e Gup


     Fysiskt prov 1
     a) Taegeuk Oh Jang (poomse 6)
     d) Poomse 1 till 5 efter eget val
     c) Poomse 1 till 5 som väljs av examinatören


     Fysiskt prov 2
     a) Eebon Daeryon: 2-stegs sparring (10 olika)
     b) Han Bon Kyoroogi: 1-stegs sparring (5 olika)
     c) Kyoroogi: tävlings sparring (1 ½ minut i enlighet med tävlingsreglerna dock utan kontakt på huvud och utan full kontakt på kroppen.

     d) Kyekpa: Krossteknik - Graderande instruktörs val - 2 stycken olika (handteknik + fotteknik)


     Teoretiskt prov Terminologin av de tekniker och ställningar som förevisats i fysiskt prov 1 och 2 samt utökad kännedom om tävlingsregler.


     Allt från tidigare graderingar


      Nya blokeringar

      • Hansonnal olgul bitureomakki – ”En knivhands blockering i huvudhöjd”
      • Olgul yopmakki – ”Huvud blockering från sidan”
      • Arae hechomakki – ”korsblockering nedre region”

      Gradering Rött bälte med 2 svarta streck

      Examen till Rött Bälte  med 2 svarta streck 2 gup

      Förberedelsetid:minimum 36 träningspass under minst 4½ månads träning efter godkänt prov till 5:e Gup


      Fysiskt prov 1
      a) Taegeuk Oh Jang (poomse 7)
      d) Poomse 1 till 6 efter eget val
      c) Poomse 1 till 6 som väljs av examinatören


      Fysiskt prov 2
      a) Eebon Daeryon: 2-stegs sparring (10 olika)
      b) Han Bon Kyoroogi: 1-stegs sparring (5 olika)
      c) Kyoroogi: tävlings sparring (1 ½ minut i enlighet med tävlingsreglerna dock utan kontakt på huvud och utan full kontakt på kroppen.

      d) Kyekpa: Krossteknik - Graderande instruktörs val - 3 stycken olika (handteknik + fotteknik)


      Teoretiskt prov Terminologin av de tekniker och ställningar som förevisats i fysiskt prov 1 och 2 samt utökad kännedom om tävlingsregler.


      Allt från tidigare graderingar

      Nya Ställningar

      • Beom seogi – ”Tigerställning”


       Nya blokeringar

       • Batansong momtong makki – ”Mittdelsblockering med handflata”
       • Sonnal are makki – ”Låg knivhandsblockering med bägge händer öppna”
       • Batansong momtong kodureo makki – ”Mittdelsblockering med handflata, supporterande arm ligger under armbågen med knuten hand”
       • Bojumeok – ”Vänster hand fattar Höger hand”
       • Kawimakki – ”saxblockering”
       • Momtong hechomakki – ”Mitt dubbelblockering”
       • Otgoreo araemakki – ”Låg korsblockering


       Nya anfallstekniker

       • Dujumeok jeochojireugi – ”Dubbel uppåtgående knytnävesslag mot mittdel”
       • Deungjumeok bakkatchigi – ”Utåtgående slag med knytnävens utsida”
       • Jumeok yop jireugi – ”Mittdels sidoslag”

       Gradering Rött bälte med 3 svarta streck

       Examen till Rött Bälte med 3 svarta streck 1 gup

       Förberedelsetid:minimum 36 träningspass under minst 4½ månads träning efter godkänt prov till 5:e Gup


       Fysiskt prov 1
       a) Taegeuk Oh Jang (poomse 8)
       d) Poomse 1 till 7 efter eget val
       c) Poomse 1 till 7 som väljs av examinatören


       Fysiskt prov 2
       a) Eebon Daeryon: 2-stegs sparring (10 olika)
       b) Han Bon Kyoroogi: 1-stegs sparring (10 olika)
       c) Kyoroogi: tävlings sparring (1 ½ minut i enlighet med tävlingsreglerna dock utan kontakt på huvud och utan full kontakt på kroppen.

       d) Kyekpa: Krossteknik - Graderande instruktörs val - 4 stycken olika (handteknik + fotteknik)


       Teoretiskt prov Terminologin av de tekniker och ställningar som förevisats i fysiskt prov 1 och 2 samt utökad kännedom om tävlingsregler.


       Allt från tidigare graderingar

       Nya Ställningar

       • Wesanteul makki (låg blockering över låret med ena armen och samtidigt hög blockering för huvudet/ansiktet)


       Nya anfallstekniker

       • dangyo teokjireugi (ta tag i motståndaren och slå)
       • apchagi + twio apchagi (framåtspark direkt följt av hoppande framåtspark)
       • palkup dollyo chigi (roterande anfall/slag med armbågen)
       unsplash