Teori - Kunskap

Den Koreanska flaggan:


Den sydkoreanska flaggan symboliserar mycket av österns filosofi, tankegångar och mystik.
Symbolen och flaggan kallas Taegeuk. Det sägs att Taegeuk första gången fladdrade i vinden i augusti 1882. Det var vid denna tidpunkt som det upprättades ett traktat mellan Korea och Japan.

Ett av det koreanska sändebuden, Park Young-hyo, som sändes till Japan för att underteckna traktatet insåg att man var i behov av en nationell symbol, och tillverkade därför Taegeuk.


Flaggan innehåller några av det mest grundläggande symbolerna i orientalisk filosofi.


Cirkeln i mitten symboliserar Yin-Yang symbolen, Um-Yang på koreanska. Den översta röda delen representerar yang och symboliserar på flaggan även himlen. Den nedre blåa representerar um och jorden. Symbolen uttrycker dualism i universum, där allting existerar utifrån en harmonisk balans mellan direkta motsatser. Sådana motsatser är t.ex. ljus och mörker, dag och natt, gott och ont etc.. Den ena kan inte existera utan det andra.


De svarta "triagrammen" i hörnen kallas gweer och är tagna från den gamla kinesiska klassikern "Förvandlingarnas bok". De hela linjerna (yang) och dess brutna (um) kan egentligen sättas samman till åtta olika trigram som illustreras längre ner på sidan. Gweerna symboliserar det grundläggande begreppen i universum.


De fyra gweerna på flaggan symboliserar Solens gång, väldens fyra hörn och de fyra elementen enligt följande:

Gwe´n nederst till vänstersymboliserar elden och gryningen när solen går upp i öst

Gwe´n överst till vänstersymboliserar himlen och solen när den stor i söder, dvs strålande solsken

Gwe´n överst till högersymboliserar vatten och skymningen när solen går ner i väster

Gwe´n nederst tillhöger symboliserar jorden och natten, dvs. då solen står i norr


Tae betyder storhet och Geuk betyder evighet.


Taegeuk betyder således den stora evigheten.

unsplash