Taegeuk - Den Koreanska flaggan

Den sydkoreanska flaggan symboliserar mycket av österns filosofi, tankegångar och mystik.
Symbolen och flaggan kallas Taegeuk. Det sägs att Taegeuk första gången fladdrade i vinden i augusti 1882. Det var vid denna tidpunkt som det upprättades ett traktat mellan Korea och Japan.

Ett av det koreanska sändebuden, Park Young-hyo, som sändes till Japan för att underteckna traktatet insåg att man var i behov av en nationell symbol, och tillverkade därför Taegeuk.

Flaggan innehåller några av det mest grundläggande symbolerna i orientalisk filosofi.
Cirkeln i mitten symboliserar Yin-Yang symbolen, Um-Yang på koreanska. Den översta röda delen representerar yang och symboliserar på flaggan även himlen. Den nedre blåa representerar um och jorden. Symbolen uttrycker dualism i universum, där allting existerar utifrån en harmonisk balans mellan direkta motsatser. Sådana motsatser är t.ex. ljus och mörker, dag och natt, gott och ont etc.. Den ena kan inte existera utan det andra.

De svarta "triagrammen" i hörnen kallas gweer och är tagna från den gamla kinesiska klassikern "Förvandlingarnas bok". De hela linjerna (yang) och dess brutna (um) kan egentligen sättas samman till åtta olika trigram som illustreras längre ner på sidan. Gweerna symboliserar det grundläggande begreppen i universum.

De fyra gweerna på flaggan symboliserar Solens gång, väldens fyra hörn och de fyra elementen enligt följande:

Gwe´n nederst till vänster symboliserar elden och gryningen när solen går upp i öst

Gwe´n överst till vänster symboliserar himlen och solen när den stor i söder, dvs strålande solsken

Gwe´n överst till höger symboliserar vatten och skymningen när solen går ner i väster

Gwe´n nederst till höger symboliserar jorden och natten, dvs. då solen står i norr

Tae betyder storhet och Geuk betyder evighet. Taegeuk betyder således den stora evigheten.

Palgwe

De åtta gweerna symboliserar det grundläggande begreppen i universum och på jorden. De ha även legat till grund för de åtta Taegeukmönstren.

De åtta "triagrammen" nedan kallas tillsammans Palgwe. Pal betyder som bekant åtta och gwe betecknar "triagrammen". Palgwe symboliserar helheten i universum och på jorden, medan varje gwe har sin speciella innebörd.

Med Palgwe som utgångspunkt har man skapat de åtta Taegeukmönsterna som vi utför när vi tränar poomse. Nedan följer en genomgång av de olika gweerna och deras betydelse.

 • Keon
  är den viktigaste av de åtta gweerna och ligger till grund för mönstret Taegeuk Il Jang. Keon representerar himlen och ljuset. Himlen ger oss regn och solen ger oss ljuset som får saker att växa. Keon är jordens begynnelse och skapelsens uppkomst. Keon-gwe´n är den kraftfulla gwe´n.

 • Tae
  ligger till grund för Taegeuk Ee Jang och betyder glädje. Det är tillståndet så sinnet är fast och kroppen graciös, så att leende och karaktär får styra.

 • Ri
  Mönstret bakom gwe´n Ri är Taegeuk Sam Jan. Ri betyder eld och symboliserar solen. Elden ger människan ljus, värme, entusiasm och hopp.

 • Jin
  Taegeuk Sah Jang är mönstret som använder Jin som grund. Jin symboliserar åskan och blixten, som skapar fruktan och rädsla. Detta påminner oss om att vi ska agera lugnt och sansat när vi står inför fara och fruktan.

 • Seon
  Grunden för Taegeuk Oh Jang är gwe´n Seon. Seon som är symbolen för vinden. Det finns fruktansvärda stormar, tyfoner och orkaner, men vindens egentliga natur är lugn. Vinden representerar sinnets ödmjuka tillstånd.

 • Gam
  betyder vatten och ligger till grund för Taegeuk Yook Jang. Vatten är flytande och formlöst. Därför mister aldrig vattnet sin natur. Det flyter alltid nedåt. Den principen lär oss att vi kan klara svårigheter och prövningar, bara vi går självsäkert fram.

 • Gan
  Gwe´n Gan ger oss Taegeuk Chil Jang. Gan betyder "högsta hållpunkt" och symboliserar berget. Ett berg flyttar sig inte. Människan måste lära sig vara stadig som ett berg och inte handla överilat.

 • Gon
  symboliserar jorden, källa till allt liv, Jorden är förverkligandet av himlens skapande kraft. I det sista mönstret. Taegeuk Pal Jang blir alla grundläggande tekniker uppfriskande och kontrollerande. Detta är det viktigaste av de åtta Taegeukmönsterna.

Ett stort Tack till Yongsa Klippans Taekwondo Förening för att så generöst delat med sig av material som används för uppbyggnad av av denna sektion.

TACK!