Examen till Grönt bälte 8 Gup

Förberedelsetid: minimum 24 träningspass under minst 3 månads träning efter godkänt prov till 9:e Gup

Fysiskt prov 1
a) Taegeuk Il Jang (poomse 1)
b) Sajoo chireugi / Makki: rörelseövning i fyra riktningar med kombinerad hand / arm och fottekniker.

Fysiskt prov 2
a) Sebon Kyoroogi: 3-stegs sparring (8 olika)
b) Chayoo Daeryon: fri sparring (1 ½ minut utan kontakt)
c) Ban Chayoo Daeryon: semi-fri sparring (1 ½ minut med olika spark och slagtekniker på slagkudde/spade

Teoretiskt prov Terminologin av de tekniker som förevisats i fysiskt prov 1 och 2.

Allt från tidigare graderingar

 

  • Nya Ställningar
    • Moa Seogi – ”buga ställning”
    • Naranhi Seogi – ”Redo ställning"

  • Nya Anfallstekniker
    • Mireo chagi - "puttande spark"
    • Naeryo chagi - "Yx-spark"

 

Taegeuk il Jang (poomse 1)