Examen till gult bälte med grönt streck 8,5 Gup

Grönt streck gäller endast barn under 12 år, 12 år och uppåt går till Grönt bälte direkt.

Förberedelsetid: minimum 12 träningspass under minst 1 ½ månads träning efter godkänt prov till 9:e Gup

Fysiskt prov 1
a) Grundtekniker från Taegeuk Il Jang (poomse 1) dock inte hela mönster i följd
b) Sajoo chireugi / Makki: rörelseövning i fyra riktningar med kombinerad hand / armtekniker.

Fysiskt prov 2
a) Sebon Kyoroogi: 3 – stegs sparring (5 olika)
b) Chagi (sparkar): olika bl.a, Duitchook Ap Chagi (hälspark) Naeryo Chagi (nedåtspark) Mom Dollyo Chagi (snurrande spark)

Teoretiskt prov Terminologin av de tekniker som förevisats i fysiskt prov 1 och 2

Allt från tidigare graderingar