Regler på Mufasa Taekwondo

På Mufasa Taekwondo..

 • respekterar vi tiderna för träning och aktiviteter och kommer i tid
 • bugar vi mot flaggan när vi går in och ut från träningslokalen
 • bugar vi mot alla instruktörer innan vi talar med dem
 • hjälper vi varandra att bli bättre och peppar varandra
 • uppskattar vi att alla är olika och ser möjligheterna med allt vi kan lära oss av varandra
 • jobbar vi tillsammans för att alla ska känna sig välkomna att träna hos oss
 • visar vi respekt och lyssnar när andra talar
 • räcker vi upp handen under träning för att få prata
 • lovar vi att jobba hårt för att förtjäna våra bälten
 • får ingen typ av droger eller alkohol förekomma före eller under träning
 • Har tränaren rätt att besluta om någon inte bör fullfölja passet pga skada etc..

Rättigheter på Mufasa Taekwondo

På Mufasa Taekwondo har jag som elev rätt till...

 • att delta i alla aktivitet i klubben
 • att bli visad respekt för den jag är
 • att få en välplanerad och strukturerad Taekwondoutbildning
 • att gradera mig om jag uppfyller kraven för detta
 • att få stöd och hjälp med individuella mål för min träning inför varje termin
 • att känna mig välkommen och delaktig i klubbens verksamhet