Taekwondoeden

Jag ska iaktta grundsatserna för Taekwondo

Jag skall respektera instruktörer och alla seniorer

Jag skall aldrig missbruka Taekwondo

Jag skall bli en förkämpe för frihet och rättvisa

Jag skall bygga en fredligare värld