Taekwondo för barn

Till skillnad från fotboll och andra lagsporter så fokuserar Taekwondo, som många andra kampsporter, på individens utveckling. Barnen mäts i slutet av varje termin då de genomgår ett graderingsprov för att visa att de har lärt sig det som krävs för att inneha nästa grad av bälte. Graderingen gör så att ingen bara "hänger med". En gradering är ett väldigt bra sätt att bekräfta barnets utveckling inom sporten. Detta i sin tur stärker självförtroendet och utmanar barnen att ta nästa steg i utvecklingen mot högre bälten.

Mina erfarenheter inom området "barn och idrott" säger mig att tydliga mål är viktigt. Målen, och kriterier för att nå dem, är viktiga för att hålla barnen intresserade. Med pedagogisk träning och uppmuntran stärks barnens självkänsla. En solid grund av trygghet byggs där barnet i fråga känner att det klarar av utmaningar oavsett om det är Taekwondo eller i vardagen.

Föräldrar har genom åren delat med sig av de positiva effekter de snabbt sett hos sina barn. Här är några av dem:

"Raseriutbrott har slutat helt i samband med att han började på Taekwondo"

"Jag ser en lugnare och tryggare 9åring"

"Lyssnar mycket bättre"

"Från att ha varit klumpig till att kunna röra sig mycket smidigare och säkrare"

"Förbättrad koncentrationsförmåga"

Även träning för barn med svårgheter som ADHD och Downs syndrom har visat positiva resultat av att få träna Taekwondo.

Har ni frågor on barn och ungdomar och Taekwondo så är det bara att kontakta mig.
Kontaktuppgifter finns under fliken "kontakt".